19.5 C
Amaliáda
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΔιήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας του ΤΕΕ

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας του ΤΕΕ

Σχετικές ιστορίες

Αριστοφάνης στο Θέατρο Φλόκα: Μηνύματα περί Παιδείας, Δικαίου και Αδικίας

Αριστοφάνης στο Θέατρο Φλόκα: Μηνύματα περί Παιδείας, Δικαίου και...

Εκδήλωση για τον αυτισμό την Κυριακή στη Γαστούνη

Εκδήλωση με θέμα: «Ο αυτισμός στην πόλη μου» θα...

Στη Βουλή των Ελλήνων το 1ο Γυμνάσιο Αμαλιαδας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Τάξης του...

Δράσεις και εκδηλώσεις σήμερα 18-4-2024 στην Ηλεία

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη από...

Σαν Σήμερα 18 Απριλίου

17 Απριλίου | 18 Απριλίου | 19 Απριλίου Η 18η...
spot_img

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας του ΤΕΕ – Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει διήμερο δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη του, με θέμα: «Το Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ανάθεση Εκτέλεση- Επίβλεψη Δημοσίων Έργων- Μελετών με τον N.4412/2016> /2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021) και με εισηγητή τον κ. Ζήση Παπασταμάτη.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλείας την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 με ώρα έναρξης τις 11.30 π.μ. και με ενδιάμεσο διάλειμμα με ελαφρύ γεύμα.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Το Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Μελετών με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021)
EIΣΗΓΗΤΗΣ: Ζήσης Παπασταμάτης
ΣΚΟΠΟΣ:
Η κατανόηση και εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Εκτέλεση – Επίβλεψη συμβάσεων Δημοσίων Έργων – Μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016 και μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτού με τον Ν. 4782/2021 και τη συσχέτιση αυτού σύμφωνα με πρόσφατες Αποφάσεις από την εθνική Νομολογία (ΕλΣυν, ΣτΕ, ΑΠ)
Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες
Αναλυτικό Πρόγραμμα Διημερίδας
1η Ημέρα
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016

 • Ορισμοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων.
 • Εισαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 • Οι καινοτομίες του 4782/2021
 • Τροποποίηση διατάξεων περί Συγκρότησης και τήρησης φακέλου σύμβασης
 • Διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης
 • Υπερημερία κυρίου του έργου
 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων
 • Νέες διαδικασίες Απευθείας ανάθεση (κατάργηση συνοπτικού διαγωνισμού )
  ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
 • Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, Μελέτες
 • Έλεγχος Μελετών από τους ιδιώτες επιβλέποντες «ελεγκτές μηχανικούς» του Άρ. 183Α
 • Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Σύστημα Μ-Κ)
 • Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης
 • Τροποποίηση διατάξεων περί Συγκρότησης και τήρησης φακέλου σύμβασης
 • Νέα Τεύχη Διακηρύξεων και ΕΣΥ – Σημεία προσοχής κατά τη σύνταξη αυτών
 • Επίτευξη κανόνων δημοσιότητας – ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ
 • Αλλαγές στην σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού
 • Ευέλικτες ̈ μορφές Ανάθεσης
 • Νέες διαδικασίες Απευθείας ανάθεσης (Άρθρο 118)
 • Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Άρθρο 32)
  ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς»
 • Δυνητικοί & Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα
 • Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ έργων & Μελετών
 • Εισαγωγή «τεκμηρίου» για τον χαρακτηρισμό μίας προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής – ΕΕΕΕΣ και Κατάργηση ΤΕΥΔ
 • Νέες προβλέψεις περί υποβολής και συμπλήρωσης δικαιολογητικών
 • Νέες διατάξεις περί κατακύρωσης της Σύμβασης & Ματαίωση της διαδικασίας
 • Υπερημερία κυρίου του έργου
 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων
  ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • Υλοποίηση Έργου – Επίβλεψη
 • Διαδικασία εισαγωγής Ιδιωτικού φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ) – Οι νέοι ρόλοι της ΔΥ και της ΠΑ
 • Απόφαση Ορισμού Ομάδας Επίβλεψης – Βοηθοί επίβλεψης – Υπεύθυνοι τομέων
 • Περιγραφή ενεργειών επίβλεψης – Ελέγχου της σύμβασης έργου και το νέο σχήμα –ΙΦΕ –Π.Α. –αναδόχου
 • Ο νέος ρόλος του Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου
  ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
 • Ο θεσμός του ιδιώτη Επιβλέποντα «Ελεγκτή Μηχανικού» Αποζημίωση του αναδόχου Χωρίς λύση της σύμβασης
 • Λύση της σύμβασης (Διάλυση – Έκπτωση αναδόχου)
 • Υποκατάσταση αναδόχου
 • Νέα διαδικασία επίλυσης διαφορών
  ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 • Η υποχρέωση ελέγχου εφαρμοσιμότητας της Μελέτης δημοπράτησης έργου
 • Πρόταση τροποποίησης της μελέτης και αρχές διάκρισης σε ουσιώδη και επουσιώδη
 • Διάλυση σύμβασης και δυνατότητες συνέχισης της Εργολαβίας
 • Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης
 • Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία
 • Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
 • Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση – Υποκατάσταση
  ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • Ισχύουσα Νομοθεσία – Ορισμοί – Αρχές για την εξάλειψη ή μείωση του Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Υποχρεώσεις Εργοδοτών για τη Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων
 • Μέτρα για την προστασία των Εργαζομένων
 • Εκπόνηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)
 • Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού εργασίας
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) εργαζομένων
  2η Ημέρα
  ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
 • Προκαταβολές στα Δημόσια Έργα
 • Επιμετρήσεις Έργων – μεταβολή του ελεγκτικού συστήματος σε δηλωτικό.
 • Νέες αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας – ενέργειες Επίβλεψης
 • Νέα διαδικασία υποβολής ανακριβούς επιμέτρησης,
 • Η ανακριβής Επιμέτρηση – περιπτώσεις – συνέπειες και επιβολή κυρώσεων
 • Διαδικασία υποβολής Τελικής επιμέτρησης
 • Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις – ενέργειες Επίβλεψης – Κρατήσεις – Αναθεωρήσεις τιμών
  ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Ηλεκτρονικά Ημερολόγια του έργου
 • Χρονοδιάγραμμα και έλεγχος προόδου των εργασιών κατασκευής (Επισκόπηση βασικών εννοιών – Το διάγραμμα Gantt – Χρονοπρογραμματισμός Έργων με τη Μέθοδο PERT – CPM)
 • Οι αλλαγές στις επιμέρους (ενδεικτικές και αποκλειστικές) τμηματικές προθεσμίες και στην ‘Οριακή προθεσμία’
 • Καθιέρωση πριμ
  ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
 • Βλάβες στα έργα: Δήλωση αναδόχου – Διαδικασία διαπίστωσης – Αποζημιώσεις
 • Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα- Παράλειψη συντήρησης
 • Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)
  ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
 • Τροποποιήσεις Δημοσίων Συμβάσεων
 • Νέες εργασίες – Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)
 • Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) –
 • Απρόβλεπτα – Οι «επί έλασσον δαπάνες»
 • Απολογιστικές εργασίες
 • Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
  ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • Διοικητική παραλαβή για χρήση
 • Διάλυση της σύμβασης – Προσθήκη περιπτώσεων
 • Διακοπή εργασιών – Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
 • Κατάργηση προσωρινής παραλαβής του έργου και ίδρυση ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
 • Νέα διαδικασία παραλαβής – Νέες Επιτροπές Παραλαβής – Αρμοδιότητες μελών σε σχέση με τον Ποσοτικό και Ποιοτικό έλεγχο των Έργων
  ΕΝΟΤΗΤΑ 13 : ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • Δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης – ΑΕΠΠ – ΕΑΔΗΣΥ
 • Διοικητική Επίλυση διαφορών – Νέες διατάξεις σε σχέση με την Διαιτησία
 • Δικαστική Επίλυση διαφορών – αξίωση αποζημίωσης. Διατίθεται CD-ROM με πλήρη συλλογή των οφειλόμενων πράξεων της Διοίκησης (έγγραφα, Αποφάσεις έγκρισης κ.λπ.) και των αναδόχων κατ’ εφαρμογήν του Νέου Νόμου. Παραδείγματα Εκτέλεσης – Επίβλεψης Δημοσίων Έργων καθώς και όλη η εφαρμοστέα Νομοθεσία και Νομολογία/
spot_img

Εγγραφείτε

- Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

- Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

- Παραλάβετε καθημερνά την εφημερίδα Ενημέρωση στο σπίτι ή στο γραφείο

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!