20.7 C
Amaliáda
Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΑνάκληση απόφασης για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στο φράγμα Πηνειού

Ανάκληση απόφασης για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στο φράγμα Πηνειού

Σχετικές ιστορίες

Πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα της Κουρούτας

Τοποθετήθηκε, από το Δήμο Ήλιδας, σήμερα το πρωί στην...

Το πάρκο ΣΠΚ στον Πύργο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό

Τις πύλες του στο κοινό ανοίγει το Πάρκο ΣΠΚ...

Σε φάση υλοποίησης περνάει το Open Mall Αμαλιάδας

Ένα έργο που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και ωρίμασε με την...

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου...

Υπό την αιγίδα της UNESCO οι εκδηλώσεις στο Νεοχώρι Κυλλήνης

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Μυρτουντίων Ηλείας ανακοίνωσε...
spot_img

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφασίστηκε η ανάκληση της με αριθμό 254250/5019/01-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΛΗ7Λ6-Β8Ε) Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στη θέση ‘‘Τεχνητή Λίμνη Ποταμού Πηνειού’’ του Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας ισχύος 3,3 MW ως έργο της 10ης ομάδας – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας, στη θέση Αρδευτικός οικίσκος ‘‘Τεχνητής Λίμνης Ποταμού Πηνειού’’ Τ.Δ. Κέντρου, Δήμου Ήλιδας, Ν. Ηλείας με φορέα του έργου την εταιρεία ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ με διακριτικό τίτλο ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.’’», λόγω του ότι :
i. Σύμφωνα με την παρατήρηση (δ) του είδους με α/α 8 «Υδροηλεκτρικά έργα» του Παραρτήματος X της ως άνω (10) σχετικής Υ.Α., προκειμένου να υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ένας Μ.Υ.Η.Σ. που αποτελεί συνοδό έργο άλλου υφιστάμενου έργου, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα του τελευταίου. Σε περίπτωση απουσίας φορέα του υφιστάμενου έργου, δεν τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του, άρα η προϋπόθεση αυτή δεν πληρείται.
ii. Σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ (άρ. 5 της ως άνω (2) σχετικής), η ΔΤΕ της ΠΔΕ είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τη μελέτη και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων. Όμως, η ως άνω αρμοδιότητα της ΔΤΕ της ΠΔΕ δεν αρκεί από μόνη της για την απόδοση σ’ αυτήν της ιδιότητας του φορέα του έργου, κατά την έννοια του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει, και συνακόλουθα της προαναφερόμενης παρατήρησης (δ) της ως άνω (10) σχετικής Υ.Α.
iii. Βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ), που εγκρίθηκε με την ως άνω (12) σχετική Υ.Α., η ευθύνη για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), αλλά και τη γενικότερη υψηλή εποπτεία ενός φράγματος, βαρύνει τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ). Κατά τα αναφερόμενα εξάλλου στο άρ. 6 του ΚΑΦ περί αρμοδιοτήτων του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ), προκύπτει ότι ο τελευταίος από την ενεργοποίησή του έχει την ευθύνη μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση και ασφάλεια του φράγματος, αλλά και για «τη μέριμνα για την τήρηση και την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων». Από τα παραπάνω δεν είναι σαφές εάν ο ΦΛΦ είναι αρμόδιος και για την υποβολή αιτήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης προτεινόμενης τροποποίησης των εγκαταστάσεων του φράγματος, ούτε συνακόλουθα για την διατύπωση σύμφωνης γνώμης σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησής τους από τρίτον φορέα, όπως συμβαίνει εν προκειμένω.
Με βάση τα παραπάνω είναι υπέρ της ασφαλείας (νομικής και ουσιαστικής) να θεωρηθεί καταρχήν ο ΚτΕ ως φορέας του φράγματος Πηνειού, κατά την έννοια του Ν. 4014/2011, και συνακόλουθα της παρατήρησης (δ) του είδους με α/α 8 του Παραρτήματος X της (10) σχετικής Υ.Α. Προφανώς ο ΦΛΦ μπορεί να αναλάβει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, εάν αυτή εκχωρηθεί σ’ αυτόν από τον ΚτΕ.
iv. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα παρατήρηση (δ) «Ως υφιστάμενο έργο, για τους σκοπούς της παρούσας παρατήρησης θεωρείται το έργο που διαθέτει εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο.». Στην εξεταζόμενη περίπτωση, όμως, δεν υφίσταται εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. του φράγματος Πηνειού και ως εκ τούτου δεν είναι, ούτως ή άλλως, δυνατή η εφαρμογή της πρόβλεψης της εν λόγω παρατήρησης.
Έτσι, το φράγμα Πηνειού, λειτουργικό μέρος του οποίου αποτελεί ο αρδευτικός οικίσκος στον οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί ο ΜΥΗΣ που διαθέτει την ως άνω (14) σχετική Υπαγωγή σε Π.Π.Δ., δεν διαθέτει εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. και συνεπώς δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της πρόβλεψης της παρατήρησης (δ) της ως άνω (10) σχετικής Υ.Α. αλλά ούτε και η εφαρμογή του άρ. 9 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
Από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα προκύπτει ότι οποιαδήποτε επέμβαση επί υποδομών του φράγματος Πηνειού, θα πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ως τροποποίηση του τελευταίου, και όχι ξεχωριστά όπως συμβαίνει εν προκειμένω με την έκδοση σχετικής Υπαγωγής σε Π.Π.Δ., ενώ ταυτοχρόνως θα πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και το φράγμα κατά τα προβλεπόμενα από το άρ. 9 του Ν. 4014/2011 από την αρμόδια προς τούτο περιβαλλοντική Αρχή, ήτοι την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.Ε.Ν.

spot_img

Εγγραφείτε

- Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

- Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

- Παραλάβετε καθημερνά την εφημερίδα Ενημέρωση στο σπίτι ή στο γραφείο

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!