32.7 C
Amaliáda
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΠολιτικήΔήμοιΑπόρριψη προσφυγής υπαλλήλου κατά απόφασης του Δημάρχου Πύργου

Απόρριψη προσφυγής υπαλλήλου κατά απόφασης του Δημάρχου Πύργου

Σχετικές ιστορίες

Κατανομή πιστώσεων σε Δήμους της Ηλείας

Κατανεμήθηκε από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται...

Η μεταγραφική κίνηση των ομάδων της Ηλείας

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Παπουτσής ΜιχάληςΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ:Γερασιμόπουλος Αναστάσιος (Ολυμπιακός Σαβαλίων)Ηλιάκης Ανδρέας (Θύελλα...

Εντυπωσιακοί οι “ερασιΤΕΧΝΕΣ” στο Φεστιβάλ Θεάτρου Μονεμβασιάς

Μεγάλη διάκριση για την Θεατρική Ομάδα Αμαλιάδας «ερασιΤΕΧΝΕΣ» που...

Δράσεις και εκδηλώσεις σήμερα 13-7-2024 στην Ηλεία

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο Δήμο Ήλιδας...

Σαν Σήμερα 13 Ιουλίου

Template:Πηγές 12 Ιουλίου | 13 Ιουλίου | 14 Ιουλίου Η 13η...
spot_img

Απορρίφθηκε, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προσφυγή του Δήμου Πύργου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 11766/8-5-24 απόφασης του Δημάρχου Πύργου.
Μεταξύ των άλλων το σκεπτικό απόρριψης της προσφυγής αναφέρει:
«… Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι λανθασμένα απορρίφθηκε η αίτηση του, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν.5003/22, οι οποίες απαγορεύουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων ΟΤΑ στις διαδικασίες του Ε.Σ.Κ που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς με την υπ’ αριθ Α.108/12-1-24 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μόνο η Δημοτική Ενότητα Πύργου και όχι όλη η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πύργου. Επιπλέον, ο προσφεύγων παραπονιέται ότι μετά τη κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη προκηρυχθεί δύο (2) έκτακτοι κύκλοι κινητικότητας, συνεπώς το κώλυμα που τίθεται από την ανωτέρω διάταξη δεν υφίσταται και συνεπώς θα έπρεπε ο Δήμος Πύργου να αποδεχτεί την αίτηση του καθώς η επίμαχη διάταξη δε διαχωρίζει μεταξύ τακτικών και έκτακτων κύκλων κινητικότητας.
Επειδή, οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν.5003/22 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 230Α) προβλέπουν ότι «Προσωπικό που ανήκει οργανικά σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού που τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαδικασίες κινητικότητας βάσει του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) για τους δύο επόμενους κύκλους κινητικότητας που προκηρύσσονται αμέσως μετά από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή βάσει άλλων διατάξεων κατά παρέκκλιση του Ε.Σ.Κ. για ένα (1) έτος από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρείται η απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, καθώς και η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης ή η αμοιβαία μετάταξη κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να περιορίζεται ή να παρατείνεται το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου. Εφόσον, κατά την κήρυξη για πρώτη φορά O.T.A. α΄ ή β΄ βαθμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις
για απόσπαση ή μετάταξη είτε μέσω του Ε.Σ.Κ. είτε βάσει ειδικών διατάξεων, αυτές δύνανται να ολοκληρώνονται μόνο εφόσον το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του οικείου κλάδου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%)».
Επειδή, στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/21-5-24 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με το έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων μετακίνησης των υπαλλήλων λόγω κήρυξης ΟΤΑ Α΄ή Β΄ Βαθμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατόπιν ερωτημάτων από ΟΤΑ και το οποίο ο Δήμος Πύργου επισύναψε στις απόψεις του, αναφέρεται ότι «..περαιτέρω το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης που ορίζεται με τις διατάξεις αυτές αφορά στους πάγιους κύκλους που πραγματοποιούνται ετησίως κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4440/16, ενώ οι έκτακτοί κύκλοι κινητικότητας προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του αρ.31 ρου Ν.4783/21 και δύναται να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε ή να προκηρύσσονται ταυτόχρονα ένας ή δύο περισσότεροι την ίδια χρονική στιγμή».
Επειδή, οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν.5003/22 απαγορεύουν τη συμμετοχή υπαλλήλων ΟΤΑ στις διαδικασίες του Ε.Σ.Κ του Ν.4440/16, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καθόσον ο περιορισμός που τίθεται από τη ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνει το σύνολο των υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά στον ΟΤΑ, δίχως να διακρίνει εάν αυτός ο περιορισμός αφορά ολόκληρη την εδαφική επικράτεια του ΟΤΑ ή μέρος αυτού, θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλη την επικράτεια του ΟΤΑ έστω
και αν μέρος αυτού έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έξαλλου, σκοπός της διάταξης αυτής είναι η επαρκής στελέχωση του ΟΤΑ κατά τη κήρυξη του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δίχως να προσδιορίζεται από την διάταξη το μέγεθος αλλά και η έκταση του φαινομένου που το προκάλεσε. Συνεπώς, αβασίμως προβάλλεται ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι λανθασμένα απορρίφθηκε η αίτηση του, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μόνο η Δημοτική Ενότητα Πύργου και όχι όλη η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πύργου.
Επειδή, οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 5003/22 απαγορεύουν τη συμμετοχή υπαλλήλων ΟΤΑ στις διαδικασίες του Ε.Σ.Κ του Ν.4440/16, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους δύο επόμενους κύκλους κινητικότητας που προκηρύσσονται αμέσως μετά από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα (1) έτος από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απαγόρευση αφορά τους τακτικούς κύκλους κινητικότητας που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/16 και όχι τους έκτακτους που εμπίπτουν σε διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Τούτο διαφαίνεται και από το αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/21-5-24 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνεπώς, αβασίμως προβάλλεται ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι μετά τη κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη προκηρυχθεί δύο (2) έκτακτοι κύκλοι κινητικότητας και συνεπώς το κώλυμα που τίθεται από την ανωτέρω διάταξη δεν υφίσταται, καθόσον οι κύκλοι κινητικότητας που προκηρύχθηκαν ήταν έκτακτοι και ενέπιπταν σε διαφορετικό νομικό πλαίσιο από το Ε.Σ.Κ…».

spot_img

Εγγραφείτε

- Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

- Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

- Παραλάβετε καθημερνά την εφημερίδα Ενημέρωση στο σπίτι ή στο γραφείο

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!